Bu ülkenin tarihi nerede yazılıyorsa, Mustafa Kemal hep oradadır.

0

Bu ülkenin tarihi nerede yazılıyorsa, Mustafa Kemal hep oradadır.

Uygarlığın yüceliği ve gücü karşısında ortaçağa yaraşır düşüncelerle, ilkel asılsız şeylere inanmakla yürümeye çalışan uluslar yok olmaya mahkûmdur.’’
Mustafa Kemal Atatürk

Kırk bir yaşındaydı. Yaşıyla yaşıt olan Bandırma Gemisi’nin yolcusuydu.
O, bir çırpıda sayılabilecek kadar olan askerin mirlivasıydı. Tamamı 48 kişiydi.
8 gün Samsun’da konakladıktan sonra 22 gün sürecek Havza ikameti başlayacak, Gazi Meclis’e
giden yolun ilk manifestosu, 28 Mayıs 1919’da Havza Genelgesi ile vücut bulacaktı.
Bu, tarihi yazan iradenin Samsun’a çıkışından 9 gün sonra özgürlük ve gurur belgesiydi.
30 Mayıs 1919’da Havza’da işgale karşı Milli Mücadelenin ilk mitingi yapılırken, mitingler giderek artacak, ulusal cemiyetler birleştirilecekti.
Savaş halinde bile azınlıklara kötü muamele yapılmayacaktı.

19 Mayıs 1919 tarihi gururlu bir ulusun özgürlüğe tuttuğu sönmez meşaledir.
Planlama zirvesidir. Kurtuluş savaşı, bu muhteşem iradenin ete kemiğe bürünmüş halidir.
Kavramsal olan, hayal edilen her şeyin somutlaşmasıdır.
Özgür vatan toprağıdır.

Bu ülkenin tarihi nerede yazılıyorsa, Mustafa Kemal hep oradadır
Sonuçları itibariyle hangi tarihi olaylarla kıyaslanır, kolay cevaplanacak bir şey değildir.

Şam’daydı, doğduğu topraklardan binlerce kilometre uzakta Trablus, Tobruk, Derne’deydi.
Zaten daha aşağısı sürgün yeri olan Fizan’dı.
Arıburnu’nda, Sakarya’da, Dumlupınar’da, kurtuluşu müjdeleyen Hasan Tahsin’in ilk kurşunundaydı.

Kendi dâhil sadece dört kişinin imzaladığı Amasya Tamimi’ndeydi.
Altmış iki delegenin katıldığı ve başkanlığını yaptığı Erzurum Kongresi’ndeydi.
Otuz sekiz delegenin katıldığı ve yine başkanı olduğu Sivas Kongresi’ndeydi.
Ve nihayet savaşın yönetildiği Gazi Meclis’in Başkanı’ydı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı’ydı.

Hitler, Mussolini, Franco, Salazar ve benzerlerinin diktatörlüğü hüküm sürüyor,
tüm Avrupa’da faşizm rüzgârları esiyordu.

Doğum tarihini 19 Mayıs olarak kabul eden Mustafa Kemal, demokrasi ile taçlanacak olan Cumhuriyeti, o cumhuriyeti kuran Türk Halkı’na emanet ediyordu.

Maraton 19 Mayıs 1919’da başlamış, 29 Ekim 1923’de bitmişti.

Dile kolay, bir Kurtuş Savaşı ve bir cumhuriyet dört yıla sağmıştı.

Samsun demek ilk adım demekti.

Şevket Süreyya Aydemir’e göre, ’’Mustafa Kemal’in yeni hayatı, yeni âlemi, onun Samsun kıyısında Anadolu karasına ayak basmasıyla başlar. Kendi kaderi; hem milletimizin tarihine, hem çağın akışına yön vermiştir.’’

Varlığı ülkenin her karışında, sevgisi sonsuza kadar kalplerimizdedir.

Bayramınız kutlu olsun…

Saygı, sevgi ve inançla

Kemal YALNIZ

Kemal YALNIZ/kentekrani

Youtube Abone Olmak İçin Tıklayınız

Yazarın Tüm Yazıları

www.kentekrani.com 19 Mayıs 2024