BİR SÜRGÜNÜN DÖRT YILI

0

BİR SÜRGÜNÜN DÖRT YILI

“Hilafet, geçmişin bir rüyası olup, zamanımızda varlık nedeni yoktur.’’
Mustafa Kemal Atatürk

Vahdettin, eski Şeyhülislam Mustafa Sabri ve çevresi, kurdukları ’’Selahiye Tarikatı’’ yoluyla, Şeyh Sait isyanına neden olurlar. İsyan, Padişahı geri getirme amacını gütmektedir. Vahdettin’le aynı günlerde yurt dışına kaçan Şeyhülislam Mustafa Sabri ve kendi adına Rıza Tevfik, Pire’de gazetecilere;
’’Kemalistlerin Bolşevik ajanları oldukları, yurt dışında Şeyhülislam ile birlikte dünya Müslümanlarını örgütleyerek Kemalistlerle savaşacaklarını’’ açıklarlar.
İşbirlikçi Vahdettin, dünya Müslümanlarının pek ilgisini çekmez.
’’İngiliz toprağına hoş geldiniz’’ diye karşılanan Vahdettin, çok geçmeden İngilizlere yük olur.
Malta’da ağırlanan Vahdettin’in giderleri karşılanmaz.
Mekke şerifi Hüseyin’in davetiyle Portsaid’den kötü bir yolculuk sonrası Cidde’ye varır. Arap halkı sürgün Osmanlı Padişahına çok kayıtsız kalır.
Vahdettin, Hayfa ya da Kıbrıs’a yerleştirilmesini İngiltere’den talep eder, sonunda San Remo’da 16 Mayıs 1926’da 73 yaşında ölür.

Doğan Avcıoğlu / Milli Kurtuluş Tarihi

Tarikat-ı Selahiyye’nin temel amacı; İttihatçılara, Müdafaa-i Hukukçulara ve en sonunda Türkiye Cumhuriyeti ile Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya olan kin ve intikamlarının gerçekleşmesidir
Tarikatta en yüksek derece Vahdettin’e aittir.
Çıkardıkları isyan, Musul’un envanterimizden çıkmasına neden olmuştur.

Döneminde;

Osmanlı Mondros Mütarekesi’ni imzalayarak Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılmıştır.

Ülke tarumardır.

İstanbul İşgal edilerek Meclis-i Mebusan kapatılmıştır.

Damat Ferit hükümeti emriyle iç savaş başlatılmıştır.

İhanetlerinin belgesi olan idam fermanları kurucu atalarımızın gururu olmuştur.

Bağımsızlık yakındır…

Kuvayı Milliye Destanı’nda o kahramanlara bir de Nazım’ın gözünden bakmak gerekir;

Onlar ki toprakta karınca,
suda balık
havada kuş
. Kadar
Çokturlar.

Hainleri sahiplenerek, kuruculara lanet okuyanları tarih affetmeyecektir…

Saygı, sevgi ve inançla,

Kemal YALNIZ

Kemal YALNIZ/kentekrani

Youtube Abone Olmak İçin Tıklayınız

Yazarın Tüm Yazıları

www.kentekrani.com 25 Şubat 2024