İLK BEŞ BEND…

0

Yolda düzülen kervan, yolda bozulur…

Demokrasinin bir parçası olan siyasi partiler, salt siyaset bilimi açısından değil, diğer sosyal bilimler açısından da topluma yol gösterirler.
Tüzükleri; birer ’’Kurmay Plan’’ olup, tüm edinimlerin stratejik seviyede yönetimini içerir. Kuruluş amaçlarını, bu amaç doğrultusunda alınacak kararları ve uygulamaları belirler.
Kısaca tüzük, master bir plandır ve bir kurumun veya kuruluşun her koşulda tutacağı yolu ve çözümleri içerir.

Mustafa Kemal Atatürk CHP’nin 4. Büyük Kurultayı’nda konuşmasını yaparken. 9 Mayıs 1935

Partilerin tüzükleri genelde okuduğumuz bir şey değildir.
Şimdi izninizle CHP Parti Tüzüğü’nün kuruluş ve ilkeler başlığı altındaki birinci maddesinin ilk beş bendini dikkatlice okumanızı rica ediyorum;

KURULUŞ VE İLKELER

Madde-1 (1) Cumhuriyet Halk Partisi; MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN liderliğinde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ve Kuvayı Milliyenin devamı olarak 9 Eylül 1923 tarihinde kabul edilen “Parti Tüzüğü” ile kurulmuştur.

(2) Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu, ilk Genel Başkanı ve değişmez önderi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’TÜR.

(3) Cumhuriyet Halk Partisi, programındaki anlamlarıyla Atatürkçülüğün “Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik” ilkelerine bağlıdır.

(4) Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir.

(5) Cumhuriyet Halk Partisi hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini, laikliği, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi, cinsiyet eşitliğini, sosyal devleti, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi ve insan onuruna uygun barışçıl ve hakça bir dünya düzeninin kurulmasını vazgeçilmez temel ilkeleri olarak kabul eder.

Mustafa Kemal Atatürk, CHP’nin 4. Büyük Kurultayı’nda milletvekilleriyle yanyana…

Sorunlar hep var olmuştur ve var olacaktır.
Her sorun çıktığında, günün koşulları ve stratejisi çözüm yollarını belirlememeli, kurum, nereye bakması gerektiğini unutmamalıdır.
En kıdemsiz parti üyesinden, genel başkanına kadar herkesin kaynağı yukarıdaki beş bendin içindedir. Tüm cevaplar oradadır….
Demokrasi bir yönetim biçimi olmasının yanında aynı zamanda bir yaşam biçimidir de. Saygı duyduklarınız, size saygı duymadıkça, kimseyi dünyanın döndüğüne inandıramazsınız!

Saygı sevgi ve inançla,

Kemal YALNIZ/İktisatçı

Kemal YALNIZ/kentekrani

Youtube Abone Olmak İçin Tıklayınız

www.kentekrani.com 9 Ekim 2022

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here