İBB’nin Üsküdar Salacak’ta kaçak yapıların yıkımına karşı yapılan itiraz İstinaf Mahkemesi’nce reddedildi.

0

İBB’nin Üsküdar Salacak’ta kaçak yapıların yıkımına karşı yapılan itiraz İstinaf Mahkemesi’nce reddedildi.

İBB’nin Üsküdar sahilindeki kaçak yapıları yıkmasını engelleyen bakanlık kararı, mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından İstinaf mahkemesi de itirazı reddetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Üsküdar ilçesindeki Salacak semtindeki kaçak yapılara ilişkin yıkım kararına gelen ‘engel’ İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği” gerekçesi ile kesin olarak yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Bakanlığın, Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı itiraz da reddedildi.

2019 yılından bu yana Üsküdar Meydanı ve çevresindeki kaçak yapıları yıkan İBB, şu ana kadar Salacak sahilini işgal eden 11 kaçak kafe restorandan 9’unun yıkımı gerçekleştirildi. Kalan 2 işletme için de hukuki süreç devam ediyor.

Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak işletmelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına engel olmak için yetkinin kendisinde olduğunu ilan eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kararı İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Salacak sahilinde Mimar Sinan’ın eseri Kuşkonmaz Camisi’nin yakınındaki kaçak işletmeler hakkında yıkım kararı alan İBB’ye, “Yapı kayıt belgeleri olan bu yerlerde işlem yapma yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndadır” denilerek engel çıkarılmıştı.

İBB’nin yıkım kararı aldığı kaçak yapılar için “taşınmazla ilgili olarak yapı kayıt belgesi alınmış olduğu, verilen yapı kayıt belgelerinin Bakanlıkça veya mahkemece iptal edilmediği sürece yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olduğu, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı bulunduğu, onaylı planlarda söz konusu alanın Günübirlik Tesis Alanı fonksiyonunda bulunduğunun anlaşıldığından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisi dışında kaldığı, davanın ve şartları oluşmayan yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği” öne sürülerek yıkıma engel olunmuştu.

Bakanlığın bu yazısına yönelik İBB yetki gaspına karşı mahkemeye itirazda bulundu.

İtirazın ardından 12. İdare Mahkemesi, bakanlığın bu kararını “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” karar vererek İBB’yi haklı buldu.

Bakanlığın, 12. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına karşı yaptığı itiraz da Bölge İdare Mahkemesi’nce reddedildi.

İlgili Haber

Üsküdar Salacak Sahili’ndeki tarihi Kuşkonmaz Camii’nin bitişiğindeki kafe ve restoranların tahliye ve yıkımına başlandı.