KIYASLAMA VE KRİTERLER

0

KIYASLAMA VE KRİTERLER

Kriter, ulaşılabilen tüm verileri karşılaştırarak yapılabilen değerlendirmelerdir.
Nicelik ve nitelik açısından kaynak olabilecek ilkelerin bütünü olarak kabul edilir.
Objektif, ölçülebilir, kapsayıcı ve yeterli olmalıdır.
Toplumun tüm kesimlerinin yaşama aktif katılımlarının ölçütleridir.

John Locke’nin ’’Boş Levha’’ teorisine göre insan, üzerine bir şeyler yazılacak ya da veri yüklenecek boş bir levha, yazılmamış bir disktir.
Sonucun ne olacağına kendisi karar verir. Neyi, ne zaman, ne kadar yükleyeceği tamamen kendi çaba, beceri ve bilgisine bağlıdır.

Kriterlerinin oluşumuna katkı veren unsurlardan biri de, akıl yürütmenin formatlarından biri olan’’kıyas’’  yoludur.

Kıyas, kimi zaman mutsuzluğa yol açsa da, çoğu zaman insanın bilgisini, gelişimini ve geleceğini belirleyen pozitif bir olgudur. Bilinçlenmesini sağlar.

İnsan, her şeyin en kalitelisine, en iyisine ve en güzeline sahip olmayı hak eder.
Ve mutlu insan, mutlaka sağlıklı bir ailenin ürünüdür.

Sağlıklı bir aile; ekonomik ve sosyal sorunlarını görece çözmüş bir ailedir.
Oluşumuna katkı verdiği milli hâsıladan aldığı pay; sorgulanmaz, çünkü adildir.

Oysa insanın insan olmasından kaynaklanan ne güzel doğal kriterleri vardır!

Mutlu, sağlıklı bir bebek olmalıdır.
Doktora, hastaneye gereğinde kolayca ulaşmalıdır.
Beslenme, barınma, ısınma ve kreş sorunu olmamalıdır.
Derslik ve öğretmen gereksiniminden şikâyet etmemelidir.
Yeşil alanları rüyasında değil, dilediğinde görebilmelidir.
Yetişkinliğinde ülkesinin varlığı, geleceği için güvence olmalıdır.

İnsanın hiçbir şey yapmadan sadece başkalarını eleştirerek kendisini iyi hissetmesi sürdürülebilir bir durum değildir. İnsan, ülkesindeki tespitleri ile dünyayı kıyaslayıp kriterlerini pozitif anlamda değiştirebilmelidir.
Ve hiçbir değişiklik; zahmetsiz, bedelsiz olmaz/olamaz.

Ben, yüksek enflasyonla yaşamak istemiyorum;
Borçlarımızın ve bütçe açıklarımızın GSMH’ya oranının dünya ekonomik gerçeklerine uygun olmasını istiyorum,
Devamlı devalüe edilen bir para birimiyle yaşamak istemiyorum.
Enflasyonu ülkemin kaderi olarak kabul etmiyorum,
Demenin karşılığının yurttaşlık görevlerini hakkıyla yerine getirmekte görüyorum.

Kriterlerim, uygar ülke insanının kriterleridir.
Kıyas hakkımı ülkem insanının huzuru ve geleceği için yapıyorum.

Saygı sevgi ve inançla,

Kemal YALNIZ/İktisatçı

Kemal YALNIZ/kentekrani

Youtube Abone Olmak İçin Tıklayınız

www.kentekrani.com 14 Kasım 2022

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here